Uspostavljanje efikasnih načina participacije relevantnih aktera u procesu obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja

Cjeloživotnim učenjem pojedinac povećava svoju konkurentnost na tržištu rada i uključuje se u sve aspekte društvenog života

Opširnije o projektu

Aktuelnosti

Sastanak partnera na ILO projektu

Sastanak partnera na ILO projektu

U prostorijama Gradske uprave Grada Goražda, u utorak, 14. februara 2018. održan je redovni sastanak partnera na ILO projektu „Uspostavljanje efikasnih načina participacije relevantnih aktera u proce...

Saznaj više...

Ciljevi

20 mjeseci trajanja projekta
100 polaznika za programe prekvalifikacije
52 zapošljene nezaposlene osobe
smanjivanje disbalansa između ponude radne snage na tržištu rada i potražnje za radnom snagom

Partnerske organizacije