EU finansira prvu obuku u BPK Goražde za nezaposlene visokoobrazovane osobe za sticanje „soft skills

Soft skills

Udruženje ALDI Goražde u periodu od 06. do 18. decembra 2018. godine, organizuje obuku za nezaposlene visokoobrazovane osobe za sticanje „soft skills“.

Pomenuta obuka se organizuje u cilju jačanja konkurentnosti nezaposlenih osoba sa visokom stručnom spremom na tržištu radne snage i povećanja mogućnosti za njihovo zaposlenje.

Obuku provodi Centar za razvoj poslovnih sistema i edukaciju „INTERQUALITY“ iz Sarajeva čiji je rad zasnovan na modernoj procesnoj organizaciji i usklađen je sa međunarodnim standardima ISO, što ujedno ima veliki značaj za ovaj vid obuke. 

Teme koje će se obrađivati tokom trajanja procesa obuke su: upravljanje projektima – Projekt menadžment; komunikacijske vještine, javni nastupi, prezentacijske vještine, neverbalna komunikacija; osnove PR-a i digitalno oglašavanje; aktiviranje ličnih potencijala; efikasno upravljanje vremenom, team building i dr. Polaznici će tokom trajanja obuke, pored predavanja, imati razne radionice, rad u grupama, prezentacije i studiju slučaja.

Obuka se organizuje u okviru projekta „Uspostavljanje efikasnih načina participacije relevantnih aktera u procesu obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja“ koji finansira Evropska unija, a u partnerstvu Privredna komora BPK Goražde u saradnji sa partnerima: Grad Goražde, Udruženje ALDI, JU Služba za zapošljavanje BPK Goražde, JU SSŠ,,Džemal Bijedić,, Udruženje poslodavaca BPK Goražde, Privredna društva "Bekto Precisa" doo Goražde i "Emka Bosnia”, doo Goražde.

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje BPK Goražde je jedno od 19 uspostavljenih u zemlji u okviru projekta ”Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini”, koji Evropska unija finansira s 4 milijuna eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO).

Podijeli:

Vezani članci

Pogledaj sve novosti