Evropska unija i ILO finansiraju projekat u Goraždu: Obukom do radnog mjesta

Potpisani sporazumi sa polaznicima obuke

Lokalno partnerstvo Goražde danas je u prostorijama Gradske uprave Goražda, a u okviru projekta kojeg podržava Evropske unija i Međunarodna organizacija rada (ILO), organizovalo potpisivanje sporazuma između nezaposlenih osoba koje se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje i Grad Goražde, a koje će proći praktičnu obuku u trajanju od 200 časova u kompanijama sa područja BPK Goražde. Prethodno, kandidati će pohađati teoretsku nastavu u trajanju od 50 časova, a koju će provoditi Srednja stručna škola „Džemal Bijedić“ Goražde.

Grad Goražde je u partnerstvu sa Udruženjem ALDI, Službom za zapošljavanje BPK Goražde, Privrednom komorom BPK Goražde, Udruženjem poslodavaca BPK Goražde, SSŠ „Džemal Bijedić“, te kompanijama Bekto Precisa i EMKA Bosnia u junu 2017. godine započeo sa implementacijom projekta pod nazivom: „Uspostavljanje efikasnih načina participacije relevantnih aktera u procesu obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja“.

Za potrebe obuke izrađen je Nastavni plan i program od strane Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport za tri zanimanja i to: CNC operater, regler i plastičar. Cilj je bio da se omogući nezaposlenim osobama da dobiju nove vještine, a nakon toga i posao u nekoj od kompanija sa područja BPG Goražde. Čitav projekt je dio nastojanja lokalne zajednice da nastavi sa promocijom koncepta cjeloživotnog učenja kod najvećeg dijela stanovništva.

Lokalno partnerstvo Goražde je jedno od 15 takvih partnerstava osnovanih u sklopu projekta Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini, kojeg Evropska unija finansira sa 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO) s ciljem smanjenja broja nezaposlenih i poboljšanja kvaliteta života građana BiH.

Ove aktivnosti Lokalnog partnerstva Goražde, koje će se uz podršku Evropske unije i ILO-a provoditi do januara 2019. godine, predstavlja nadogradnju i nastavak napora svih relevantnih lokalnih aktera, uključujući lokalne vlasti, poslodavce, obrazovne institucije, službe za zapošljavanje i nevladine organizacije,na usklađivanju ponude i potražnje na tržištu rada i smanjenju nezaposlenosti.

Podijeli: