Formalizovano Lokalno partnerstvo za zapošljavanje BPK Goražde

Svečana ceremonija potpisivanja Sporazuma o partnerstvu Grada Goražde i formalizacije Lokalnog partnerstva za zapošljavanje

Danas je upriličena svečana ceremonija potpisivanja Sporazuma o partnerstvu Grada Goražde i formalizacije Lokalnog partnerstva za zapošljavanje.  

Sporazum o partnerstvu Grada Goražde definisan je na osnovu generalno ustanovljenih potreba za bližom saradnjom s ciljem potpore ekonomskom i društvenom razvoju i praktične potrebe za stvaranjem mogućnosti za zapošljavanje, te potrebe zajedničkog informisanja, kao i harmonizacije razvojnih incijativa, programa i aktivnosti. Sporazumom o partnerstvu regulisana su međusobna prava i obaveze, strateška uloga i pravci zajedničkog djelovanja.  

Formalizacija Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Grada Goražde i potpisivanje Sporazuma o partnerstvu se organizuje u okviru projekta „Uspostavljanje efikasnih načina participacije relevantnih aktera u procesu obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja“ koji finansira Evropska unija, a partnerstvo implementira Grad Goražde u saradnji sa Udruženjem ALDI Goražde, JU Služba za zapošljavanje BPK Goražde, JU SSŠ,,Džemal Bijedić, Privredna komora BPK Goražde, Udruženje poslodavaca BPK Goražde. Pored partnera na projektu, potpisnici Sporazuma o partnerstvu su i Obrtnička komora, Turistička zajednica i Udruženje „SEKA“.  

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje BPK Goražde je jedno od 19 uspostavljenih u zemlji u okviru projekta ”Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini”, koji Evropska unija finansira s 4 milijuna eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO).

Podijeli: