Goraždanski model stručnog osposobljavanja

Objavljen prvi u nizu promotivnih filmova

Grad Goražde je u partnerstvu sa Udruženjem ALDI, Službom za zapošljavanje BPK Goražde, Privrednom komorom BPK Goražde, Udruženjem poslodavaca BPK Goražde, SSŠ „Džemal Bijedić“, te kompanijama ''Bekto Precisa'' i ''EMKA Bosnia'' u junu 2017. godine započeo sa implementacijom projekta pod nazivom: „Uspostavljanje efikasnih načina participacije relevantnih aktera u procesu obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja“ koji će trajati 20 mjeseci. Projekat se provodi u sklopu krovnog projekta ''Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u BiH'' kojeg finansira Evropska unija, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO).

Jedna od aktivnosti na Projektu jeste izrada Promotivnog filma o privrednim subjektima BPK Goražde. Prvi u nizu jeste film ''Goraždanski model stručnog osposobljavanja''.

Goraždanski model podrške kreiranju radnih mjesta predstavljao je miks fiskalnih i finansijskih podsticaja, pristupačne infrastrukture i stručne radne snage. Kako bi osigurali dinamičnu podršku razvoju, BPK Goražde je donio Zakon o industrijskim zonama, Zakon o obrazovanju odraslih i Zakon o socijalnom stanovanju kojim je uspostavljena sistemska podrška industriji u oblasti fizičke infrastrukture i obrazovanja kadrova, kao i uslovima za obezbjeđenje pristupačnog stanovanja za radnike.

Aktivnosti koje je poduzelo Goražde u borbi protiv nezaposlenosti doživjele su regionalni odjek, a Goražde je prepoznato kao sredina sa najmanjom stopom nezaposlenosti što je i potvrđeno objavljenim rezultatima popisa stanovništva iz 2013. godine. Ovaj model je najveću podršku pružio osobama sa najnižim nivoom vještina koje su tradicionalno bile isključene iz tržišta rada. Njihovim uključivanjem u programe osposobljavanja i dokvalifikacije omogućeno je smanjivanje broja registriranih nezaposlenih osoba sa maksimalno završenom osnovnom školom za čak 30 procenata.

Film pronađite na linku: https://www.youtube.com/watch?v=FOPvOxc4qnE&t=219s

Podijeli:

Vezani članci

Pogledaj sve novosti