Zajednički radni sastanak

Zajednički radni sastanak Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Bosansko Podrinjskog kantona Goražde

Projekat „Uspostavljanje efikasnih načina participacije relevantnih aktera u procesu obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja “, koji implementita International Labour Organization (ILO) sredstvima Evropske unije, završio je sa prvom godinom realizacije. Povodom toga je organizovan je zajednički svečani sastanak radne grupe u proširenom sastavu koji je održan 19.06.2018.g. Sastanku su prisustvovali svi koji su na bilo koji način doprinijeli da se realizuju sve dosadašnje aktivnosti. Sastanak je otvorio Gradonačelnik dr. sci. Muhamed Ramović i istakao da je ovo jedan od projekata koji će nam omogućiti da se što bolje pripremimo za nove projekte koji nas očekuju kada naša zemlja postane kandidat za ulazak u Evropsku uniju. Također je istakao da je pored partnerstva koje je ojačano ovim projektom, omogućeno mladim nezaposlenim osobama da kroz obuku brže dođu do zaposlenja što je i cilj samog projekta.

Meliha Gačanin direktorica Udruženja ALDI-ja je upoznala sve prisutne o dosadašnjim aktivnostima. Između ostalog realizovano je slijedeće: Urađeni i usvojeni nastavni planovi i programi za zanimanja plastičar, CNC operater i regler; opremljen kabinet za obrazovanje odraslih; urađena anliza tržišta rada ua BPK Goražde, održane prezentacije na 8 lokacija kako bi se nezaposlenim osobama predstavio projekat i značaj cjeloživotnog učenja; Izrađen promotivni materijal za projekat; izrađena i puštena u funkciju stranica www.lokalnopartnerstvobpkg.ba; Izrađena tri promotivna filma; urađeni priručnici za obuku,završena obuka za prvu grupu, obuka druge grupe u toku kao i selekcija nezaposlenih osoba za treću grupu. Aktivnosti koje su planirane u narednom periodu su: testiranje kandidata i dodjela certifikata, obuka za 10 visokoobrazovanih osoba, izrada još tri promotivna filma  i sajam zapošljavanja koji će se realizovati do kraja januara 2019.g. do kada projekat i traje.

Prisutne je pozdravio i Premijer g. Emir Oković i istakao da je ovo jedan veoma značajan projekat za naš kanton i da se nada da će ovakvih projekata biti i u budućnosti.

Također se na sastanku obratila i g. Nafija Hodo direktorica Službe za zapošljavanje BPK Goražde i istakla da je ovaj projekat nastavak aktivnosti koje su do sada dale velike rezultate u zapošljavanju i što je prepoznatljivo u cijeloj BiH kao „Goraždanski model“.

Podijeli:

Vezani članci

Pogledaj sve novosti