U cilju izgradnje i jačanja lokalnog partnerstva na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je 2015. godine potpisan Memorandum o saradnji između zainteresovanih strana: Vlade BPK Goražde, JU Službe za zapošljavanje BPK, Udruženja ALDI, Općine Goražde, Općine Pale u F BiH, Općine Foča u F BiH, Privredne komore BPK Goražde, Obrtničke komore BPK Goražde, te Udruženja poslodavaca BPK Goražde.

Dosadašnje aktivnosti članica Lokalnog partnerstva u oblasti obrazovanja odraslih napravile su zaokret u aktivnim politikama zapošljavanja i prepoznate su kao uspješan model borbe protiv nezaposlenosti kroz osposobljavanje za rad preko 1.000 nezaposlenih i njihovo uključivanje u ekonomski život, te kroz direktno učešće u izradi Zakona o obrazovanju odraslih Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Veliki postotak svih zaposlenih i nezaposlenih i dalje konstantno ima potrebu za dokvalifikacijom, obukom ili prekvalifikacijom u cilju sustizanja razvoja novih tehnologija u proizvodnim kompanijama. Zbog toga, kroz djelatnost obrazovanja odraslih, BPK Goražde mora da restrukturira i unaprijedi svoj ljudski potencijal.


Imajući u vidu urgentnu potrebu za bržim ekonomskim razvojem poštujući principe održivog razvoja, unaprijeđenjem zapošljavanja, socijalne kohezije i demokratizacije društvenih odnosa, potrebno je što hitnije donijeti strategija u oblasti obrazovanja na prostoru BPK Goražde.

Ključni rezultati koji će biti ostvareni projektom u narednih 20 mjeseci

3 izrađena/modifikovana nastavna plana i programa za osposobljavanje i stručnu obuku odraslih uz intezivnu saradnju svih relevantnih aktera na području BPK Goražde
52 zapošljene nezaposlene osobe od 100 nezaposlenih uključenih u program obrazovanja odrasli
300 osoba educirano i animirano na 8 lokacija na području BPK Goražde uz učešće NVO, službe za zapošljavanje i općina u sastavu BPK Goražde
film izrađen u promotivne svrhe o privrednim subjektima BPK Goražde