Grad Goražde je u partnerstvu sa Udruženjem ALDI, Službom za zapošljavanje BPK Goražde, Privrednom komorom BPK Goražde, Udruženjem poslodavaca BPK Goražde, SSŠ „Džemal Bijedić“, te kompanijama Bekto Precisa i EMKA Bosnia u junu 2017. godine započeo sa implementacijom projekta pod nazivom: „Uspostavljanje efikasnih načina participacije relevantnih aktera u procesu obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja“ koji će trajati 20 mjeseci. Projekat se provodi u sklopu krovnog projekta ''Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u BiH'' kojeg Evropska unija finansira sa 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO).

Generalni projektni cilj jeste smanjivanje disbalansa između ponude radne snage na tržištu rada i potražnje za radnom snagom od strane izvozno-orijentisane prerađivačke industrije.

Specifični projektni ciljevi su:

  • Partnerstvom svih aktera na području BPK Goražde uz plansku prekvalifikaciju nezaposlenih usklađenu sa potrebama tržišta radne snage obezbijediti povoljne uslove za zapošljavanje;
  • Podići javnu svijest i informisati građane BPK Goražde o prednostima novih zakonskih rješenja o obrazovanju odraslih i važnosti cjeloživotnog učenja.

Ključni rezultati koji će biti ostvareni projektom u narednih 20 mjeseci su:

  • Urađen Izvještaj o potrebama tržišta radne snage za naredne 3 godine na području BPK Goražde;
  • Izrađena/modifikovana ukupno 3 nastavna plana i programa za osposobljavanje i stručnu obuku odraslih uz intezivnu saradnju svih relevantnih aktera na području BPK Goražde;
  • Zaposleno minimalno 52 nezaposlene osobe od 100 nezaposlenih uključenih u program obrazovanja odraslih.
  • Provedena edukacija i animiranje 300 nezaposlenih osoba na 8 lokacija na području BPK Goražde uz učešće NVO, službe za zapošljavanje i općina u sastavu BPK Goražde;
  • Izrađen promotivni film o privrednim subjektima BPK Goražde;

Implementacijom projekta „Uspostavljanje efikasnih načina participacije relevantnih aktera u procesu obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja“ unaprijedit će se sistem obrazovanja i obuke odraslih osoba, te će se dodatno uticati na smanjenje disbalansa na tržištu rada što će dovesti do smanjivanja broja nezaposlenih i zapošljavanja socijalno ranjivih osoba. Takođe, ovim projektom će se olakšati razvoj izvozno orijentisanog poslovanja i generisanja novih radnih mjesta kroz osiguranje neophodne obuke i treninga za nove radnike što će imati za krajnji rezultat povećanje konkurentnosti radne snage i na kraju povećanje broja zaposlenih radnika na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Suština ovog projekta jeste zagovaranje i monitoring novih javnih politika za borbu protiv nezaposlenosti, putem obrazovanja odraslih u skladu sa strategijama obrazovanja i zapošljavanja u BiH. Projekat će omogućiti donošenje trajnih, komplementarnih i sistemskih rješenja, koja će značajno doprinijeti redukciji nezaposlenosti, liberalizaciji i dinamizaciji tržišta rada, te jačanju kredibiliteta uključenih sudionika. Projekat će suštinski promijeniti poziciju nezaposlenih građana koji će dobiti novi životni zamah, a poslodavci mogućnost da efikasnije planiraju svoj razvoj uz veću ponudu kvalifikovanih radnika na tržištu.


S obzirom da je broj nezaposlenih osoba na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koji trebaju ove usluge zaista veliki i trend je da će se ovaj broj povećati u narednim godinama, sigurno je da će pozitivni dugoročni efekti ovog projekta trajati puno duže nakon što se projekat službeno okonča.

Partnerstvo i saradnja uspostavljeni kroz ovaj projekat su osnova za daljnju saradnju na sličnim projektima i aktivnostima vezanim za razvoj ovog područja.

Tržište rada

Bosansko-podrinjski kanton Goražde jedna je od rijetkih sredina na zapadnom Balkanu koja ima uslove za provođenje promjena koje bi unaprijedile, inovirale postojeće i donijele nove politike u oblasti obrazovanja i razvoja vještina odraslih osoba. Rast zaposlenosti može se očekivati jedino dugoročnim planiranjem razvojnih politika i povezivanjem obrazovanja sa stanjem na tržištu rada, ne samo kako bi se ukazalo da javne politike mogu efikasno pobjeđivati u borbi protiv nezaposlenosti čije razumijevanje je presudno u politikama koje imaju za cilj povećanje broja zaposlenih, odnosno smanjenje broja nezaposlenih osoba.

U periodu 2006-2016 u Goraždu je broj registrovanih nekvalifikovanih i polukvalifikovanih radnika smanjen za 35%, čemu su najviše doprinijeli programi stručnog osposobljavanja radnika za potrebe izvozne industrije.

U periodu 2006-2016 broj registrovanih nezaposlenih osoba koje su imale srednje stručne kvalifikacije (KV) je smanjen za 41%, dok je smanjenje broja nezaposlenih osoba sa srednjom stručnom spremom 12%.

Izuzetno veliki problem je što je na tržištu rada 35% registrovanih nezaposlenih radnika bez ikakvih kvalifikacija, koji su dugoročno nezaposleni i koji su izgubili volju za ponovni povratak na tržište rada. Drugi najveći problem je oko 20% nezaposlenih koji su zainteresovani na tržištu rada (kao što su mladi ili nezaposleni demobilisani borci do 45 godina), ali čije kvalifikacije ne odgovaraju potrebama tržišta rada. Neusklađenost, dakle, nije problem u globalnom smislu kvalifikacija, nego i u smislu vještina i kompetencija koje obrazovni sistem obezbjeđuje.

Veliki postotak svih zaposlenih i nezaposlenih i dalje konstantno ima potrebu za dokvalifikacijom, obukom ili prekvalifikacijom u cilju sustizanja razvoja novih tehnologija u proizvodnim kompanijama. Programi stručnog osposobljavanja odraslih osoba, koji su realizovani u proteklih nekoliko godina za potrebe izvozno orijentisanih kompanija su dokaz potrebe i nužnosti obrazovanja odraslih u cilju bržeg i lakšeg zapošljavanja, ali i spremnosti samih učenika da se uključe u proces obrazovanja. Projekat ''Uspostavljanje efikasnih načina participacije relevantnih aktera u procesu obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja'' upravo odgovara na njihove potrebe.

Ciljevi

20 mjeseci trajanja projekta
100 polaznika za programe prekvalifikacije
52 zapošljene nezaposlene osobe
smanjivanje disbalansa između ponude radne snage na tržištu rada i potražnje za radnom snagom